Tarih Bizimle Değerlenir...
 
Kars KalesiRölöve Restitüsyon Restorasyon Projeleri Hazırlanması İşi
  • Proje Yılı : 2016
  • Yaptıran : ERZURUM RÖLÖVE VE ANITLAR MÜDÜRLÜĞÜ
  • Proje Alanı : 14.653 m²
  • Konum : KARS / TÜRKİYE

Proje Genel Bilgileri

Kars’ın kuzeyinde ki dik yamaçlı bir tepe üzerinde bulunan Kars Kalesi’ni Saltuklu Sultanı Melik İzzeddin’in emri ile Verizi Firuz Akay 1153 yılında yaptırmıştır. Timur’un Anadolu’yu işgali sırasında kale yıkılmış, Osmanlı döneminde Sultan III. Murat’ın isteği ile Lala Mustafa Paşa tarafından 1579 yılında yeniden yaptırılmıştır. Kaynaklara göre Merkez kale dışında surlar 27.000 metre uzunluğunda olup, 220 burçtan meydana gelmiştir. Kale doğu-batı istikametinde 250 metre, kuzey-güney istikametinde yaklaşık 90 metredir. 1877–1878 Osmanlı-Rus savaşından sonra 40 yıllık Rus işgalinde tahribatlara uğramış, orijinal özelliğini ve kullanımını yitirmiştir.

Kars Kalesi, yapıldığı dönemden bu yana bir çok medeniyetin odak noktasında olmuştur. Bu yüzden meydana gelen savaşlar sonucunda Kale ana özellikllerini korumakla beraber kaleye hakim olan medeniyetlerin özelliklerini taşımaktadır. Bu kadar önemli bir kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması ancak onun hak ettiği özen ile mümkün olabilecektir. 10. yy’dan 19. yy’ın sonlarına kadar fiili olarak hizmette kaldığı için arkeolojik ve kronolojik verilerin sağlam temellere dayanması gereklidir. Yapı ile ilgili restitüsyon çalışmaları, yapının geçirmiş olduğu dönemleri belirleyerek, müdahale kararlarının ve onarım tekniklerinin bilimsel bir temel üzerine dayanmasını hedeflenmektedir.

Proje Mimari Detayları

Kars Kalesi
Kars Kalesi
Kars Kalesi
Kars Kalesi
Kars Kalesi
Kars Kalesi
Kars Kalesi