Tarih Bizimle Değerlenir...
 
OLTU KALESİ RÖLÖVE RESTİTÜSYON RESTORASYON PROJELERİ HAZIRLANMASI İŞİ
  • Proje Yılı : 2016
  • Yaptıran : ERZURUM RÖLÖVE VE ANITLAR MÜDÜRLÜĞÜ
  • Proje Alanı : 10.120 m²
  • Konum : OLTU / ERZURUM / TÜRKİYE

Proje Genel Bilgileri

Oltu Çayı’nın meydana getirdiği yay içinde kalan Kale’nin ilk olarak ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Ancak konum ve mimarisinden hareketle M.Ö. 3. yy. Urartular döneminde yapıldığı, sonraki devirlerde tamir ve ilavelerle takviye edildiği anlaşılmaktadır. Dış Kale tamamen yıkılmış, günümüze yalnız iç Kale gelebilmiştir. Kale içinde, burç üzerinde bir kilise temeli, bir mescit alanı, yıkık duvarlar ve bir türbe mevcuttur.

Kentin odak noktalarından birini oluşturan, simge ve landmark konumundaki Kale bugünkü yapılar ile iki farklı dönemin yatay ve dikeydeki birlikteliğinden oluşan katmanlı ve dolayısıyla değerler içeren bir yapıdır. Kale ve dönem yapıları aynı zamanda yaşadığı dönemlerin fiziksel, kültürel, ekonomik ve sosyal yaşamını yansıtan, geçmişten günümüze bu verileri somut olarak aktaran çok değerli bir belgedir. Ancak yakın dönemde yapılan müdahalelerden ve geçirmiş olduğu savaşlardan dolayı kale yer yer özgünlüğünü kaybetmiştir.

Yapının ve alanın yerleşme ile bütünleşmesi ve algılatılması, kentsel ölçekte korumanın temel ilkesidir. Farklı dönemlerden kalmış yapı kalıntılarının korunması, kaybolmuş değerlerinin ortaya çıkartılması ve yeniden kullanılarak geçmişte olduğu gibi merkez olması, yerleşim içindeki diğer kültürel değerler ile birlikteliği koruma, yaşatma ve sunmadaki kararları oluşturmaktadır. Bu ilkeler çerçevesinde; öncelikle yerleşimde kentsel ölçekte kültürel varlıklarının tespit edilmesi, bu alan ve yapıların bir plan ve program çerçevesinde bütünleştirilmesi; kale kalıntıları, geç dönem geleneksel konut ve müştemilatı içeren arkeolojik sit alanı olarak tescillenmiş farklı nitelikte yapıların yer aldığı proje alanın da ise; Mevcut Kale sur ve burç kalıntılarının onarımı, Kale alanı içinde kazı, araştırma yapılması, Kale duvarları içinde ve dışında yer alan kültür varlığı niteliğindeki geleneksel yapıların onarılarak kullanılması, düşünülmektedir. Kaleye ait mevcut kalıntıların ve üzerindeki kültür varlığı niteliğindeki yapıların sağlamlaştırılmasına yönelik koruma onarım müdahalelerinden sonra öncelikle alanda kazı çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Kazı çalışmalarından sonra elde edilecek yeni bilgiler ışığında restorasyonun tamamlanması ve kalenin geziye açılması hedeflenmektedir.

Proje Mimari Detayları

Oltu Kalesi
Oltu Kalesi
Oltu Kalesi
Oltu Kalesi
Oltu Kalesi
Oltu Kalesi