Tarih Bizimle Değerlenir...
 
Halilviran Köprüsü Rölöve Restitüsyon Restorasyon Projeleri Hazırlanması İşi
  • Proje Yılı : 2017
  • Yaptıran : Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü
  • Proje Alanı : 1500 m²
  • Konum : Diyarbakır /Türkiye

Proje Genel Bilgileri

Köprü, Diyarbakır’ın 20 km kadar kuzeyinde, Diyarbakır - Eğil yolu üzerinde Dicle’nin kollarından biri olan Devegeçidi suyu üzerinde bulunmaktadır. Köprünün menba (güney) cephesinde üç kitabe yer almaktadır. Köprüdeki bu kitabeler bazalt taş üzerine iri celi nesih hat ile muntazam yontularak kabartma tekniğinde işlenmişlerdir. Kitabelere göre köprünün Artuklu sultanlarından Nasırüddin Salih Mahmud tarafından hicri 615 senesi, miladi 1200-1222 yıllarında devrin meşhur mimarı ‘’Üstad Cafer Bin Mahmud el Halebi’’ ye yaptırıldığı yazmaktadır. Evliya Çelebininde Seyahatnamesinde 1654-1655 yılında ‘’Sanatla yapılmış, bir usta elinden çıkmış ve süslemeli’’ diye bahsettiği Halilviran köprüsü günümüzde yol güzergahı üzerinde olmadığından kullanılmamaktadır. Karayolları genel müdürlüğünün isteği üzerine yapılan çalışmalar doğrultusunda restorasyonu yapılacak olan köprü tekrar kullanıma açılacaktır.

Proje Mimari Detayları